ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านดอนแดง

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านดอนแดง ที่ประสบอุทกภัย                 บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านดอนแดง ที่ประสบอุทกภัยจึงได้สนับสนุนวัสดุ  และอุปกรณ์ สร้าง  สุขาลอยน้ำ  เพื่อมอบให้กับทางพี่น้องชาวบ้านดอนแดงตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                                                     ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านดอนแดง ที่ประสบอุทกภัยครั่งนี้                                                                                                                                                                                     “เราจะร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันครับ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

243 2 ก.ค. 2565, 17:01

พัฒนาระบบบริหารจักการการขายออนไลน์ ด้วยระบบ E-commerce

  บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบบริหารจักการการขายออนไลน์ ด้วยระบบ E-commerce วิสาหกิจชุมชน (จังหวัดอุดรธานี) กลุ่มจักสานบ้านนาทราย  ภายในชุมชนจะมีการประดิษฐ์สิ่งของและจักสานเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนั้นล้วนแต่เป็นของในชุมชนทั้งสิ้น เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการโปรโมทชุมชนให้มีผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น            บรรยากาศการลงพื้นที่ บ้านนาทราย จังหวัดอุดรธานี  https://www.Bannasai.com ชุมชนมีการทำกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยกลุ่มจักสานและเลี้ยงวัวบ้านนาทราย จังหวัดอุดรธานี มีการผลิตสินค้าประเภทจักสาน ซึ่งวัสดุที่ใช้ในงานจักสาน มักเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ปอ กระจูด เป็นต้น ในภายหลังมีการใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติและอื่นๆ ทำให้มีความทนทานมากขึ้น แต่มีสีสันและคุณลักษณะภายนอกคล้ายวัสดุธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนั่นก็คือ การเลี้ยงวัวเพราะ หากเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริม “โค” หรือ “วัว” เป็นตัวเลือกที่ให้ราคางาม แม้จะมีต้นทุนค่าอาหารสูง แต่วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีมากมายในท้องถิ่นเป็นตัวช่วยได้     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านท่าช่วง กลุ่มจักสานไม้ไผ่-หวาย เริ่มต้นทำกลุ่มจักสานได้ 13 ปี โดยมีคุณแม่บัว ไผ่ล้อมทำเล ได้ชวนเพื่อนๆ มาทำกลุ่มโดยตนเองมีความชำนาญในการทำและการถ่ายทอดความรู้ คุณแม่บัวไผล้อม เล่าว่า “...การขึ้นงวง ขอบปากตะกร้า ทำยากที่สุดใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญ 4-5 วัน” เพื่อให้การจักสาน มีความแข็งแรง และทนทานในการใช้งาน ความยากง่ายขึ้นอยู่กับรูปทรงซึ่งรูปทรง 4 เหลี่ยม ทำยากที่สุดการเรียนการสอนเริ่ม จากการเลือกไม้ไผ่ ซึ่งต้องเลือกไม้ไผ่ที่มีอายุ 1 ปี เศษๆ อ่อนมากก็จะขึ้นเชื้อรา ถ้าแก่มากเวลาจักสานก็จะหักง่ายเวลาทำ ดังนั้น ไม้ไผ่ที่มีอายุปีเศษจะเป็นเนื้อไม้ที่พอดีในการจักสาน และสิ่งที่ยากในการสอนคือการเหลาชิ้นไม้ให้ได้ขนาด ใหญ่ไป/น้อยไป ก็ใช้ไม่ได้    บรรยากาศการลงพื้นที่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านท่าช่วง จังหวัดอุดรธานี  https://www.Banthachuang.com     ท่องเที่ยวโอท็อปนวัติวิถี หลงเสน่ห์ผ้าลายพันมหา บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัด อุดรธานี สองมือที่ถักทอเรียงร้อยไหมมัดหมี่อย่างพิถีพิถัน นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นลายผ้าประจำถิ่น ลายผ้า “พันมหา” ลายผ้าประจำอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ผ้าพันมหาจึงได้รับความนิยมเป็น อย่างสูงนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

256 2 ก.ค. 2565, 17:01


Scroll to Top